Seminer Sunumları (1)

SEMİNER

 

TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÇERÇEVESİNDE KENT VE SİYASET İLİŞKİSİ

OZAN ARTUK Yüksek Lisans Öğrencisi

 

 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KENT HAKKI VE SOSYAL ADALET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

HAYRİYE AKKURT Yüksek Lisans Öğrencisi

 

Microsoft Teams Ekip Kodu: ire2o1d

18 Ocak 2022                                                                                          Saat14.00