Komisyonlar

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

 

STRATEJİK PLAN VE KALİTE YÖNETİMİ HAZIRLAMA, İZLEME VE DENETİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Başkan

Doç. Dr. Beşir KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Üye

Arş. Gör. Muhsin TAN

Üye

 

EK DERS FORMLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Sait PATIR

Başkan

Doç. Dr. Beşir KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Yedek Üye

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Yedek Üye

 

FAKÜLTE DERGİSİ HAZIRLAMA VE EDİTORYAL KURUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Editör

Arş. Gör. Doğan BARAK

Üye Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNLÜ

Üye

Arş. Gör. Muhsin TAN

Üye

Arş. Gör. Ahmet Melik SAHABİ

Üye

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

Üye

 

SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

Doç Dr. Mehmet GÜVEN

Başkan

Arş. Gör. Nurettin KALKAN

Üye

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA

Üye

 

FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN Fakülte Koordinatörü Başkan
Arş. Gör. Fatih AYDIN İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN  Fakülte Koordinatörü  Başkan
Arş. Gör. Fatih AYDIN İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç. Dr. Müslüm Polat Fakülte Koordinatörü Başkan
Arş. Gör. Muhsin TAN  İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK  İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Yunus Emre KARACA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

BURS KOMİSYONU

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Üye

Arş. Gör. Hamide DEĞER

Üye

Arş.Gör. Fatih AYDIN

Üye

Arş.Gör. Mustafa NAİMOĞLU

Üye

 

BİRİM KRİZ MERKEZİ YÖNETİMİ

ADI-SOYADI

UNVANI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Prof. Dr. Ersin ERKAN

Dekan

Başkan

Prof. Dr. Prof. Dr. Sait PATIR

Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Bölüm Başkanı

Üye

Doç.Dr. Halim TATLI

Bölüm Başkanı

Üye

Nihat AYAN

Fakülte Sekreteri

Üye

 

WEB SAYFASININ GÜNCEL TUTULMASI VE TAKİBİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU

Başkan

Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ

Üye

Arş.Gör. Salih ŞİMŞEK

Üye

M. Hadin İBRAHİMOĞLU

Üye

 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE YIL SONU FAALİYETLERİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet Barış ASLAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç KOÇ

Üye

Nihat AYAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK

Üye

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN

Üye

  

MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU

Üye

Arş. Gör. Mesut ASLAN

Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN

Üye

  

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN  Fakülte Koordinatörü  Başkan
Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Hamide DEĞER  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

FAKÜLTE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Başkan

Doç. Dr. Zeki AKBAKAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU

Üye

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM KOMİSYONU (Muafiyet ve İntibak İşleri)
Bölüm Başkanı İşletme Bölümü  Başkan
Arş. Gör. Mesut ASLAN İşletme Bölümü  Üye
Bölüm Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan
Arş. Gör. Yunus Emre KARACA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  Üye
Bölüm Başkanı İktisat Bölümü  Başkan
Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK İktisat Bölümü Üye

 

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLERİ
Arş. Gör. Fatih AYDIN  İşletme Bölümü Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN  İktisat Bölümü Üye
Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU İktisat Bölümü (Yedek) Üye
Arş. Gör. Hamide DEĞER   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Üye

 

SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLERİ
Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Üye
Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU İktisat Bölümü  Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN  İktisat Bölümü (Yedek) Üye
Arş. Gör. Nurettin KALKAN  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Üye

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Halim TATLI
Doç. Dr. Zeki AKBAKAY
Arş. Gör. Doğan BARAK
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER
Arş. Gör. Hamide DEĞER
Arş. Gör. Tolga UÇAR
İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Sait PATIR
Doç. Dr. Müslüm POLAT
Doç. Dr. Erdinç KOÇ

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KOMİSYONU

Dekanlık Komisyonu
Doç. Dr. M. Barış ASLAN Başkan
Prof. Dr. Sait PATIR Üye
Doç. Dr. Halim TATLI Üye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU Başkan
Arş. Gör. Nurettin KALKAN Üye
Arş. Gör. Yunus Emre KARACA Üye
İşletme Bölümü Komisyonu
Prof. Dr. Sait PATIR Başkan
Doç. Dr. Mehmet GÜVEN Üye
Arş. Gör. Mesut ASLAN Üye
İktisat Bölümü Komisyonu
Doç. Dr. Zeki AKBAKAY Başkan
Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU Üye
Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN Üye

MEDYA TANITIM VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN Başkan
Arş. Gör. Serkan AYHAN Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR Üye
Arş. Gör. M. Burak DELİBAŞ Üye