Komisyonlar

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

 

STRATEJİK PLAN VE KALİTE YÖNETİMİ HAZIRLAMA, İZLEME VE DENETİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Üye

Arş. Gör. Emrah AYHAN

Üye

Arş. Gör. Muhsin TAN

Üye

 

 

EK DERS FORMLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Sait PATIR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT

Yedek Üye

 

 

FAKÜLTE DERGİSİ HAZIRLAMA VE EDİTORYAL KURUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Halim TATLI

Editör

Arş. Gör. Doğan BARAK

             Üye Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Ersin ERKAN

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış ASLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Üye

 

 

 

 

SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

Doç Dr. Mehmet GÜVEN

Başkan

Arş. Gör. Nurettin KALKAN

Üye

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA

Üye

 

 

 

 

FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN                        Fakülte Koordinatörü                      Başkan

Arş. Gör. Fatih AYDIN                                 İşletme Bölümü Birim Koord.                 Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN                              İktisat Bölümü Birim Koord.                 Üye

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ                    Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Böl. Birim Koord.   Üye

 

 

 

ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN                   Fakülte Koordinatörü                      Başkan

Arş. Gör. Fatih AYDIN                            İşletme Bölümü Birim Koord.                Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN                         İktisat Bölümü Birim Koord.                 Üye

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ             Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Böl. Birim Koord.   Üye

 

 

MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT                   Fakülte Koordinatörü                         Başkan

Arş. Gör. Muhsin TAN                              İşletme Bölümü Birim Koord.                Üye

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK                          İktisat Bölümü Birim Koord.                    Üye

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA         Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Böl. Birim Koord.   Üye

 

 

 

 

 

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Üye

Arş. Gör. Hamide DEĞER

Üye

Arş.Gör. Fatih AYDIN

Üye

Arş.Gör. Mustafa NAİMOĞLU

Üye

 

 

BİRİM KRİZ MERKEZİ YÖNETİMİ

ADI-SOYADI

UNVANI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT

Dekan Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Prof. Dr. Sait PATIR

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Ersin ERKAN

Bölüm Başkanı

Üye

Doç.Dr. Halim TATLI

Bölüm Başkanı

Üye

Yavuz BAYLAS

Fakülte Sekreteri

Üye

 

 

WEB SAYFASININ GÜNCEL TUTULMASI VE TAKİBİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU

Başkan

Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ

Üye

Arş.Gör. Salih ŞİMŞEK

Üye

Selami ÇAKAN

Üye

 

 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE YIL SONU FAALİYETLERİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış ASLAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç KOÇ

Üye

Yavuz BAYLAS

Üye

Arş. Gör. Ahmet KOÇAK

Üye

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN

Üye

 

 

 

TANITIM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Üye

Arş. Gör. Fatma ARVAS

Üye

Arş. Gör. Hamide DEĞER

Üye

 

 

 

MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Nazif DEMİR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU

Üye

Arş. Gör. Mesut ASLAN

Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN

Üye

 

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANI

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN                      Fakülte Koordinatörü                      Başkan

Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ                       İşletme Bölümü Birim Koord.                Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN                          İktisat Bölümü Birim Koord.                Üye

Arş. Gör. Hamide DEĞER                Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Böl. Birim Koord.   Üye

 

 

 

FAKÜLTE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Sait PATIR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU

Üye

 

 

 

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM KOMİSYONU (Muafiyet ve İntibak İşleri)

Bölüm Başkanı

İşletme Bölümü                                                            Başkan

Arş. Gör. Mesut ASLAN

İşletme Bölümü                                                             Üye

Bölüm Başkanı

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölümü                             Başkan

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölümü                               Üye

Bölüm Başkanı

İktisat Bölümü                                                              Başkan

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

İktisat Bölümü                                                                  Üye

Arş. Gör.

İktisat Bölümü (Yedek)                                                     Üye

 

 

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLERİ

Arş. Gör. Fatih AYDIN                                         İşletme Bölümü                               Üye         

Arş. Gör. Serkan AYHAN                                    İktisat Bölümü                                  Üye              

Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU                         İktisat Bölümü  (Yedek)                     Üye              

Arş. Gör. Hamide DEĞER                     Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Böl.                  Üye         

 

 

SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLERİ

Arş. Gör. M.Burak DELİBAŞ                             İşletme Bölümü                                   Üye

Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU                         İktisat Bölümü                                      Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN                                    İktisat Bölümü (Yedek)                      Üye                     

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ                    Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Böl.                        Üye

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KOMİSYONU

Dekanlık Komisyonu

Doç. Dr. Müslüm POLAT                                         Başkan

Prof. Dr. Sait PATIR                                                    Üye

Doç. Dr. Halim TATLI                                                Üye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU                                Başkan

Arş. Gör. Nurettin KALKAN                                         Üye

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA                                   Üye

İşletme Bölümü Komisyonu

Prof. Dr. Sait PATIR                                            Başkan

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN                                     Üye

Arş. Gör. Mesut ASLAN                                        Üye

İktisat Bölümü Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY                            Başkan

Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU                                Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN                                     Üye