Komisyonlar

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

 

STRATEJİK PLAN VE KALİTE YÖNETİMİ HAZIRLAMA, İZLEME VE DENETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet Barış ASLAN

Başkan

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAİMOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ASLAN

Üye

 

EK DERS FORMLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAİMOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARACA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melik SAHABİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Doğan BARAK

Üye

 

FAKÜLTE DERGİSİ HAZIRLAMA VE EDİTORYAL KURUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Doğan BARAK

Üye Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARACA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin TAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNLÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melik SAHABİ

Üye

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN

Üye

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

Üye

 

SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

Doç Dr. Müslüm POLAT

Başkan

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN

Üye

 

FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç. Dr. Mehmet GÜVEN Fakülte Koordinatörü Başkan
Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç. Dr. Mehmet Barış ASLAN  Fakülte Koordinatörü  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi. M. Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç. Dr. Halim TATLI Fakülte Koordinatörü Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin TAN  İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK  İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Nurettin KALKAN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Başkan

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Üye

Doç. Dr. Erdinç KOÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ 

Üye

Arş. Gör. Hamide DEĞER

Üye

 

BİRİM KRİZ MERKEZİ YÖNETİMİ

ADI-SOYADI

UNVANI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Prof. Dr. Ersin ERKAN

Dekan

Başkan

Prof. Dr. Sait PATIR

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Halim TATLI

Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Bölüm Başkanı

Üye

Nihat AYAN

Fakülte Sekreteri

Üye

 

WEB SAYFASININ GÜNCEL TUTULMASI VE TAKİBİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ

Üye

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

Üye

M. Hadin İBRAHİMOĞLU

Üye

 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE YIL SONU FAALİYETLERİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Erdinç KOÇ

Başkan

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÖRGÜLÜ

Üye

Arş. Gör. Tolga UÇAR

Üye

Arş. Gör. Serkan AYHAN

Üye

Fak. Sek. Nihat AYAN

Üye

  

MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ASLAN

Üye

Arş. Gör. Nurettin KALKAN

Üye

Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN

Üye

  

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU Fakülte Koordinatörü  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN İktisat Bölümü Birim Koordinatörü Üye
Arş. Gör. Hamide DEĞER  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Koordinatörü Üye

 

FAKÜLTE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Müslüm POLAT

Başkan

Doç. Dr. Zeki AKBAKAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Üye

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM KOMİSYONU (Muafiyet ve İntibak İşleri)
Bölüm Başkanı İşletme Bölümü  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Sinem SÖNMEZ İşletme Bölümü  Üye
Bölüm Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARACA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  Üye
Bölüm Başkanı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkan
Bölüm Başkanı İktisat Bölümü  Başkan
Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK İktisat Bölümü Üye

 

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARACA Başkan
Arş. Gör. Serkan AYHAN  İktisat Bölümü Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ İşletme Bölümü Üye
Arş. Gör. Hamide DEĞER   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Üye

 

SINAVLARI DENETLEME VE YÜRÜTME KOMİSYONU
   
Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ      İşletme Bölümü Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin TAN İşletme Bölümü Üye
Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK İktisat Bölümü  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Üye

 

BİRİM UYGULAMALI EĞİTİM KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Sinem SÖNMEZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAİMOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU Üye

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Halim TATLI Başkan
Doç. Dr. Zeki AKBAKAY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Doğan BARAK Üye
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARACA Üye
Arş. Gör. Hamide DEĞER Üye
İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Sait PATIR Başkan
Doç. Dr. Müslüm POLAT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ASLAN Üye
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melik SAHABİ Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN Üye

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KOMİSYONU

Dekanlık Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA Başkan
Prof. Dr. Sait PATIR Bölüm  Başkanı
Doç. Dr. Halim TATLI Bölüm  Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ Bölüm  Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER Bölüm  Başkanı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU Üye
Arş. Gör. Nurettin KALKAN Üye
İşletme Bölümü Komisyonu
Prof. Dr. Sait PATIR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi  Mesut ASLAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Burak DELİBAŞ Üye
İktisat Bölümü Komisyonu
Doç. Dr. Halim TATLI Başkan
  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAİMOĞLU Üye
Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN Üye
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melik SAHABİ Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN Üye

MEDYA TANITIM VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Sinem SÖNMEZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK Üye
Arş. Gör. Tolga UÇAR Üye
Arş. Gör. Serkan AYHAN Üye