Birim Kalite Komisyonu

     
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Başkan  Dekan Prof. Dr. Ersin ERKAN
Üye  Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Barış ASLAN
Üye  Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER
Üye  Bölüm Başkanı Doç. Dr. Halim TATLI
Üye  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sait PATIR
Üye  Fakülte Sekreteri Nihat AYAN
Üye  Fakülte Öğrenci Temsilcisi Merve TUĞA
 
İktisat Bölümü Kalite Alt Komisyonu
 
Başkan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Halim TATLI
Üye Bölüm Kalite Güvencesi Temsilcisi Arş. Gör. Ali İrfan ÖZEREN
Üye Bölüm Öğretim Elemanı Arş. Gör. Mustafa NAİMOĞLU
Üye  Bölüm Öğrenci Temsilcisi Nesrin UÇAN
 
İşletme Bölümü Kalite Alt Komisyonu
 
Başkan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sait PATIR
Üye Bölüm Kalite Güvencesi Temsilcisi Arş. Gör. Muhsin TAN
Üye Bölüm Öğretim Elemanı Arş. Gör. Fatih AYDIN
Üye  Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seher BAYLAS
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kalite Alt Komisyonu
 
Başkan Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER
Üye Bölüm Kalite Güvencesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA
Üye Bölüm Öğretim Elemanı Arş. Gör. Tolga UÇAR
Üye  Bölüm Öğrenci Temsilcisi Kübra ARASAN