• 2023-2024 Mezuniyet Töreni
  • Seminer (1)
  • Uluslararası Bal Şûrası ve Fuarı
  • Yapay Zeka ve Ekonomi Semineri
  • Cumhuriyetin 100. Yılı Paneli Gerçekleştirildi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
  • Davetli Konuşmacı
  • Davetli Konuşmacı (1)
  • Davetli Konuşmacı (2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Announcements / News