İktisat Bölümü bünyesinde verilen Bilgisayarlı Muhasebe dersini başarı ile veren öğrencilerimize ETA: V.8-SQL Bilgisayar Programı sertifikaları verildi

Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü bünyesinde verilen Bilgisayarlı Muhasebe dersi kapsamında, bölüme kayıtlı olan ve dersi başarı ile veren öğrencilerimize ETA: V.8-SQL Bilgisayar Programı eğitimini aldıklarına dair onaylı sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerimizin sertifikalarını, İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Halim TATLI ve dersin öğretim elemanı Öğr. Gör. Esra GÜR verdi.

ETA: V.8-SQL Bilgisayar Programı, Türkiye’de 100.000’i aşkın müşteri ve 1000 bayii ağını kapsaması nedeniyle geniş bir işveren ağına ve endüstri standardına sahiptir. Bölüm öğrencilerimizin müfredat kapsamında bu eğitimi aldıklarına dair onaylı sertifikaya sahip olmaları, öğrencilerimize iş başvurularında önemli avantaj sağlamaktadır.

Öğrencilerimize belgelerini takdim eden Doç. Dr. Halim TATLI, “ETA: V.8-SQL Bilgisayar Programı bugün birçok şirket tarafından muhasebelendirmede tercih edilen bir programdır. Bölüm olarak böyle bir dersi müfredatımıza ekleyerek, ders bünyesinde bu programın öğrencilerimizin almasını ve öğrenmesini sağladık. Öğrencilerimizin transkriptlerinde hali hazırda Bilgisayarlı Muhasebe dersi aldıklarına dair bir bilgi yer alacak. Ancak biz ayrıca eğitim süresince aldıkları programın da bilinmesi açısından bölümüz onaylı ETA: V.8-SQL sertifikasını da vermeyi uygun gördük. Böylece öğrencilerimiz iş başvurularında hangi program üzerinden eğitim aldıklarını daha rahat beyan edebilecekler.” Diyerek öğrencileri tebrik etti.

Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Esra Gür; “ETA: V.8-SQL Bilgisayar Programı kullanım ağı olarak sunduğu iş fırsatları açısından geniş bir imkâna sahip. Öğrencilerimizin bu programı bilmeleri, onlara çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. 1000’e aşkın bir firma ve 100 bine aşkın bir müşteri potansiyeli ağından söz ediyoruz. Bu gerçekten önemli bir fırsat. Öğrencilerimizin aldıkları eğitim, onları bu alanda bir adım öne taşıyacaktır. Onaylı sertifikalarını iş başvurularında rahatlıkla sunabilir ve CV’lerinde yer verebilirler. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.” sözleriyle belgelerini takdim etti.