“Finansal Okur Yazarlık, Büyük Veriyi Anlamak ve Mobil İşlemler” Paneli gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 13 Aralık 2023 tarihinde “Finansal Okur Yazarlık, Büyük Veriyi Anlamak ve Mobil İşlemler” paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yapılan panele Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Erkan, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.  

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Sönmez’in yaptığı panelde Doç. Dr. Müslüm Polat ‘Finansal Okur Yazarlık’, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgülü, ‘Büyük Veriyi Anlamak’ ve Öğr. Gör. Dr. Abdullah Yolcu ise ‘Mobil İşlemler-Dolandırıcılık’ konularıyla ilgili sunumlarıyla katkıda bulundu.   

Panelde değinilen konulardan edinilen kısa notlar şu şekildedir;

‘Finansal okuryazarlık konusu günümüzde her kesim için önem arz etmektedir. Bununla ilgili özellikle gençlerin bilinçlenmesi daha da önemlidir. Hâlihazırda fazla bir birikimleri yokken ve yatırım alanına yeni girerken ellerindekini kaybetmeleri hayata ve yatırıma bakışlarını olumsuz etkileyecektir. Yatırım araçlarını, yatırım araçlarının getirilerini ve barındırdıkları riskleri anlamadan yatırım yapmak gençlerin birikimleri yanında ruh sağlıklarını da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla gençlerimizin öncelikle bilinçli ve planlı hareket etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar finansal araç ve mekanizmaların doğru şekilde anlamak ve kullanılabilmek ile mümkün olduğundan özellikle bunlar üzerinde durulmuştur 

Dijital ortamda bireyler, sosyal medya uygulamaları, alışveriş kayıtları, sensörler, kredi kartı işlemleri, elektronik ticaret ve benzeri platformlar aracılığı ile veri oluşturmaktadır. Bireylerin giderek artan bir şekilde veri üretmesi ve bu verilerin şirketler tarafından işlenip fiyat politikasında, fiyat maliyet analizinde ve piyasada sağlıklı tahminler yapmada kullanılması büyük veri kavramını ortaya çıkarmıştır. Büyük verinin piyasada ortaya çıkardığı bu etkiler, büyük verinin kişisel veri hukuku boyutu yanında rekabet hukuku alanında da ele alınması ihtiyacını doğurmuştur.  Türk hukukunda yer alan kişisel veri düzenlemelerinin, büyük veri uygulamalarının piyasada yarattığı olumsuz etkileri düzenlemede yetersiz kalması mer’i mevzuatı tekrar gözden geçirmeyi gerekli kılmıştır. 

Son olarak; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan bazı suçların sosyal medya kullanımı esnasında bilinçli ya da farkında olmadan işlenmesi durumu ile Suç Gelirlerinin Aklanmasında günümüzde yaygın olarak kullanılan Banka hesaplarının ya da hesap kartlarının başkalarına kiralanması suretiyle işlenen suçlardan bahsedilerek bu bağlamda özellikle dolandırıcıların hedef kitlesi haline gelen banka müşterilerinin bu tür dolandırıcılık ve suçlardan korunması bakımından dikkat etmeleri gereken hususlar vurgulanmıştır. 

Panelist Hocalarımızın bu şekilde vurguladığı konular genel olarak öğrencilerimizin ve tüm gençlerin bilinçli hareket etmelerinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Çünkü finans alanında ve teknolojinin de gelişmesi ile internet dünyası aracılığı ile birçok tehlikenin önüne geçilebilmesi bu bilinç seviyesinin arttırılması ile mümkün olmaktadır.   

Gençlerimizden beklediğimiz geleceğin inşasında her alanda attıkları adımlarda önce çaba göstermeyi önceliklendirmeleri, ardından doğru bilgiyi yine doğru kaynaklardan edinerek adım atmalarıdır.’