Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS): Bir organizasyonda karar vermeye ve kontrole destek olmak amacıyla ham verileri girdi olarak alan ve birbiri ile bağlantılı parçaların (donanım, yazılım, ağ, insan, ve veritabanı) bu veriyi toplaması, düzenlemesi, işlemesi, özetlemesi ile bilgi üreten ve bu bilgiyi saklayıp, gerekli kişi ve departmanlara dağıtan, asıl amacı hızlı ve doğru karar vermeyi destekleyerek firmaya rekabet üstünlüğü sağlamak olan sistemlerdir.

NEDEN YBS?

Disiplinlerarası bir bölümdür. 4 farklı bölümü içerir.

  • YBS= İŞLETME+BİLİŞİM+YÖNETİM+ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  • YBS kullanıcıları firmalar ve yöneticiler ile çalışanlardır. Bu nedenle İŞLETME
  • YBS firmanın veya organizasyonun YÖNETİMİ ile ilgili kararlar alınmasında yardımcı olur. Bu nedenle YÖNETİM
  • YBS verileri toplar, işler BİLGİ üretir. Bu nedenle BİLİŞİM
  • YBS kıt kaynaklarla en yüksek verimi elde etmeyi amaçlar bu nedenle ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YBS uzmanları oldukça fazla sayıda kariyer olanağına sahiptir. Bu olanak zenginliğinin iki temel nedeni bulunmaktadır:

Bilişim ve iletişim teknolojileri: Bilişim ve iletişim kaynaklarının yönetimi (bu kaynakların planlanması, bütçelenmesi, edinimi, örgütlenmesi ve denetimi) konularında yetkinlik

İşletme yönetimi bilgisi: Bilişim ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde iş süreçlerinin optimizasyonu ve verimlilik artışı için nasıl kullanılabileceğinin öngörülmesi

YBS MEZUNU İŞ İMKANLARI

•Sistem analisti ve tasarımcısı
•Bilgi işlem uzmanı
•Proje uzmanı ve yöneticisi
•İş zekası uzmanı
•Ağ uzmanı
•Elektronik ve mobil ticaret uygulamalarının geliştirilmesi
•Sosyal medya uzmanı
•Dijital pazarlama
•Bilişim ve iletişim konularında danışmanlık
•Bilişim ve iletişim alanında Ar-Ge uzmanlığı ve yöneticiliği