İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek analiz ve sentez kabiliyeti yüksek, inovasyonu açık stratejik düşünebilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini benimsemiş nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletme bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. bu eğitimle öğrencinin İşletme bilgileri ile donanımını sağlamak, mesleki anlamda karşılasılan problemleri çözebilmeleri ve alternatif çözüm yolları geliştirebilmelerini sağlamak, öğrenciye genel olarak mesleki etik kurallarını kazandırmak, meslekte çağdaşlaşmayı sürekli izleme ve mesleki alandaki yöntem ve yaklaşımları etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine kazandırmak amaçlanmıştır. Bu eğitim işletme ve kuruluşların her alanda verimi arttırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını amaçlamaktadır. Bunun için matematik, istatistik, ekonomi, sosyoloji, hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, bilgisayar gibi dersler verilmektedir.

Bölüm 2009-2010 yılında aktif olarak eğitime başlamıştır. Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

MİSYON

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, İşletmelerde veya kuruluşlarda karşılaşılan sorunları analiz edebilen bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilen, globalleşen dünyada gelişmeleri takip edebilen, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel veulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş,Uluslararası bilime katkıda bulunan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır. 21.yüzyılda küreselleşen dünyada çağın yeniliklerine hızlıca takip edebilen, karşılastığı sorunları analiz edebilen ve çağın rekabetçi ortamında mücadele edebilecek dinamik, azimli ve çalışkan yöneticiler yetiştirmektir.