İktisat Bölümü

İktisat Bölümü, dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini anlayabilen; etik sorunların, sosyal hakların, değerlerin, modern ilimlerin öneminin ve sorumlulukların bilincinde; iktisadi yaşamın çeşitli alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak üzere çalışabilecek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar. İktisat Bölümü, bu amaçla, eleştirel düşünebilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilen, girişimci ve kendisini sürekli geliştiren iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, teori ve pratiği harmanlayabilecek; matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak iktisat ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, uluslararası kuruluşlarda, kamu ve özel sektörde görev yapabilecek bireylere akademik formasyon verilmektedir.

İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında kendisini sürekli yenileyen, başarılı olmayı ilke edinmiş ve ekonomik birimlerin gereksinimi olan tüm özelliklere sahip kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan ilkeli, sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır. İktisat Bölümünde, öğrencilerin ilk iki yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamaları sağlanır. Ardından, 3. ve 4. sınıftan itibaren mezuniyet sonrasında, öğrenciler, çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilerek; pratik becerilerini arttırmaları sağlanır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır. İktisat Bölümü’nde; İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.

Küreselleşmenin son hız sürdüğü, sosyal yaşamın ve ekonomik düzenin baş döndürücü hızla değiştiği yepyeni bir yüzyıl ve dönemdeyiz. Mesafelerin öneminin kalmadığı, bilim ve teknolojinin hızla yol aldığı, rekabet koşullarının ise giderek zorlaştığı bu yeni dönemde, dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini anlayabilen; modern ilimlerin, etik sorunların, sosyal hakların, değerlerin ve sorumlulukların bilincinde nesiller yetiştirilmesi her zamankinden daha önemlidir. İktisat Bölümü, eleştirel düşünebilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilen, girişimci ve kendisini sürekli geliştiren, teori ve pratiği harmanlayabilecek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

İktisat Bölümü, bu noktada, iktisadi yaşamın çeşitli alanlarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. Tüm öğrenciler, sosyal ve insani bilimler ile matematik, istatistik ve ekonometri gibi teknik ve sayısal alanlarda sağlam bir temel kazanır. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların, teknik birikimin öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullara uyum sağlayabilen, olumsuzluklar karşısında pes etmeden, mücadeleye devam eden kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan ilkeli, bilimsel değerlere bağlı, sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek, mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma becerisine sahip olmalarına çalışılmaktadır.

MİSYON

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ilkeli, kültürel olarak donanımlı, işletmelerde veya farklı kurum ve kuruluşlarda karşılaşılan sorunları analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilen, globalleşen dünyada gelişmeleri yakından takip edebilen ve kendisini sürekli geliştiren araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde, toplumun bir bütün olarak, yaşam kalitesinin yükseltilmesi çabalarına destek olmaktır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, uluslararası bilime katkıda bulunan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır. 21. yüzyılda küreselleşen dünyada çağın yeniliklerini hızlıca takip edebilen, karşılaştığı sorunları analiz edebilen ve çağın rekabetçi ortamında mücadele edebilecek dinamik, azimli ve çalışkan ekonomistler ve yöneticiler yetiştirmektir.