Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri bölümünde eğitim suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin finansal ekonometri programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Finansal ekonometri bölümü finansal Ekonometri ve istatistik olmak üzere iki alt anabilim dalından oluşmaktadır.

Misyon
Finansal Ekonometri Bölümünün lisans düzeyde misyonu, öğrencilerin finansal yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilere en yeni literatür çerçevesinde çağdaş ve nitelikli eğitim vermek, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin disiplinler arası alanda başarılı, aldığı bilgileri etkin bir şekilde kullanan ve kariyer merkezli bir eğitim almaları üzerinde durulmaktadır.
Vizyon
Finansal ekonometri Bölümü vizyonu ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip olmaktır. Bunun yanında çağdaş ve kaliteli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile güçlü bir bölüm oluşturmak ve Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.