YAVUZ TÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ TÜRKAN

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Email : yturkan@bingol.edu.tr

Dahili : 1833

Oda No : İİBF


     Aslen Bitlis ilinin küçük ve şirin bir ilçesi olan Adilcevazlı'dır. Babasının öğretmen olarak görev yaptığı Karabük'te 01.03.1985 yılında dünyaya gelmiştir. Yıllar sonra babasının Adilcevaz'a tayininin çıkması münasebetiyle ilkokulu Adilcevaz'ın Bahçedere Köyünde, ortaokulu Ahlat YİBO'da ve liseyide 2002 yılında Adilcevaz Çok Programlı Lisesi, Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünü kazanmış ve bölümden 2007 yılında Onur derecesi ile mezun olmuştur.  Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Hali hazırda Anadolu Üniversitesinde İlahiyat Bölümünü okumaktadır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finasn Bilim Dalında 2011 yılında yüksek lisansını, 2014 yılında da doktorasını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Yavuz TÜRKAN, 2014 yılında Dr. Öğr. Üyesi olmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

2014-2015

Bahar

Şirketler Muhasebesi

4

0

4

Banka ve Finansal Kurumlar

3

0

3

İşletmelerde Yatırım Yönetimi

3

0

3

2015-2016

Güz

Envanter ve Bilanço

4

0

4

Uluslararası Finans

3

0

3

İslami Finans

3

0

3

Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

3

0

3

 

Finansal Sistem Analizi

3

0

3

 

Menkul Kıymet Yönetimi

3

0

3

2016-2017

Güz

Envanter ve Bilanço

4

0

4

İslami Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

3

0

3

İslami Finans

3

0

3

 

Hamza KURTARAN, "İslami Finansal Araçların Fıkhi Mezhepler Açısından Karşılaştırmalı Analizi"

YÖKDİL KASIM 2017: 70

 • Yavuz TÜRKAN, Özgür DEĞİRMENCİ “KOSGEB Desteklerinin, Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi ve Bingöl İli Uygulaması”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, İktisat Özel Sayısı, 2017, ss. 159-175
 • Yavuz TÜRKAN, Mustafa ARPACIK, "Din Görevlilerinin Katılım Bankacılığına Bakış Açısı: Bingöl'de Ampirik Bir Uygulama", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt:7, Sayı:14, 2017, Bingöl, ss. 233-244.
 • " Competitiveness Analysis of Foreign Trade in the Developing Eight Islamic Countries (D-8 Countries)", Journal of Emerging Economies and Policy (JOEPP), Vo 2(1), July 2017, 
 • “The Effects of Nanotechnology Investments on Costs”,  Journal Of Economıcs, Fınance And Accountıng(Jefa), 2(4), 651-671., 2015, Doi: 10.17261 (Yayın No: 2491729)[Full text online]
 • “Nanoteknoloji Yatırımları ve Yatırım Modelleri”  Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Cilt: 5, Sayı: 10, Bingöl, 2015, ss. 85-124. [Full text online][PDF]
 • B. Elmas, Y. Türkan, E. Yakut, “Uluslararası Finans Merkezi Olma Yolunda İstanbul”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı:5, Bingöl 2013, 7-29.[Full text online][PDF]
 • Yavuz Türkan, “KOBİ’lerin Finansman Sorununa KOBİ Menkul Kıymet Borsası Yoluyla Çözüm”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:2, Bingöl 2012, 197-212.[Full text online][PDF]
 • Yavuz TÜRKAN, Yunus BAYDAŞ, "Katılım-30 Endeksi İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Tespiti: Zaman Serileri Analizi", 22. Finans Sempozyumu, Mersin 10-13 Ekim 2018, ss. 685-695.
 • Yavuz TÜRKAN, Muzaffer BARMAN, "İslami Finans ve Bankacılık Eğitiminin Türkiye’deki Durumu, Örnek Uygulama Çalışması", 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu-ISEPA 2018, Diyarbakır 10-13 Ekim 2018.
 • Yavuz TÜRKAN, "İSLAMİCOİN (İ-COİN) Sanal Para Model Önerisi", ICOIEF’18 - 1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present, Safranbolu/Karabuk 27th-29th September 2018
 • Türkan, Y., Kılıç, E., Uçaktürk, M., “Yeni Bir İslami Finansman Modeli Olarak: İhvan Modeli”,International Congress Of IslamicEconomy, Finance And Ethics, April, 7-8, 2018 / Istanbul | Turkey, ss. 76-78.
 • Baydaş, A., Kılıç, E. ve Türkan, Y., “Tüketim Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İnanç Açısından Belirlenmesi: Bingöl İli Örneği”,International Congress Of IslamicEconomy, Finance AndEthics, April, 7-8, 2018 / Istanbul | Turkey, ss. 75-76.
 • Türkan, Y., Kayantaş, B., Kaynar, E. ve Türkan, M., “Hayvan Desteklemelerinde Yeni Bir İslami Finansman Modeli Olarak: Put (Yerine Koyma) Modeli”,International Congress Of IslamicEconomy, Finance AndEthics, April, 7-8, 2018 / Istanbul | Turkey, ss. 72-74.
 • Yavuz TÜRKAN, Yunus BAYDAŞ, Müslüm POLAT, “Hisse Senedi Değeri ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma”, 21. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2017, ss. 349-361.
 • Yavuz TÜRKAN, Mahmut ERDEM, Müslüm POLAT, "Katılım Bankacılığı Gelişiminin Reel Ekonomiye Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Analiz", IV. International Islamic Economics and Finance Congress (IEFC'17), July 15-16 2017, İstanbul / Turkey.
 • Yavuz TÜRKAN, Mustafa ARPACIK, "Din Görevlilerinin Katılım Bankacılığına Bakış Açısı: Bingöl'de Ampirik Bir Uygulama", IV. International Islamic Economics and Finance Congress (IEFC'17), July 15-16 2017, İstanbul / Turkey.
 • Yavuz TÜRKAN, Abdurrahman ALAKUŞTEKİN, "Gelişen Sekis İslam Ülkesinin (D-8 Ülkelerinin) Dış Ticaretinin Yeterlilik Analizi", International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'17, 20-21 Mayıs 2017.
 • “Bölgesel Kalkınmada KOBİ’lerin Finansman Sorununa Çözüm Yolları”, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015, Bingöl, ss. 1285-1303
 • Müslüm Polat, Yavuz Türkan, “Osmanlıdan Günümüze Kürtlerde Ekonomik Hayat”, Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyum, Bingöl 6-8 Eylül 2012, 306-314.
 • B. Elmas, Y. Türkan, E. Yakut, “Towards to Becoming the International Financial Center, Istanbul”, 1. International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Türkiye, May 1-June 2 2012, 628-640.
 • “Nanoteknoloji Yatırımlarının Maliyetlere Etkisi”, 19. Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015, Çorum, ss. 537-557
 • “Ar-Ge Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma”, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray, ss. 1126-1132
 • Yavuz Türkan, Müslüm Polat, “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Sürecinin, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi”, 17. Finans Sempozyumu, Muğla 23-26 Ekim 2013, 166-177.
 • Müslüm Polat, Yavuz Türkan, “Altın Fiyatı ile Petrol Fiyatı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama Çalışması”, 17. Finans Sempozyumu, Muğla 23-26 Ekim 2013, 61-69.
 • Yavuz Türkan, “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde KOBİ Menkul Kıymet Borsaları’nın Önemi, Bingöl’de Bir Anket Çalışması”, 15. Finans Sempozyumu, Malatya 12-15 Ekim 2011, 165-178.

Journal of Emerging Economies and Policy (JOEPP)

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yavuz TÜRKAN (Yürütücü), Ethem KILIÇ, "KATILIM BANKALARI İSMİNİN “İSLAMİ BANKALAR” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE ETKİSİ, TRB1 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI", Bağımsız Araştırma Projesi, Bingöl Üniversitesi,  ( Proje Devam etmektedir)

 • Türkan, Yavuz, Comparative Conventional and Islamic Banking in Terms of Finance , E.Kurnaz ve M. Serçemeli (Ed.), Selected Studies in Accounting, Auditing and Finance, Cambridge Scholars Publishing, (Yayın aşamasında)
 • Türkan, Yavuz, İslami Finans, M.Güven (Ed.), Küreselleşen Dünyada İşletmelere Etki Eden Faktörler, Konya: Eğitim Yayınevi, 2018, s. 179-205.
 1. "Zaman Serileri Analizi", İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri (İNES), 2-5 Temmuz 2018,  Malatya, İnönü Üniversitesi
 2. "Finansal Ekonometri",  İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri (İNES), 6-8 Temmuz 2018,  Malatya, İnönü Üniversitesi
 3. "Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi", İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri (İNES), 24-28 Temmuz 2017, Malatya, İnönü Üniversitesi.
 4. "Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi", İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerleri (İNES), 17-22 Temmuz 2017, Malatya, İnönü Üniversitesi.
 5. “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”, 18-26/08/2014, Bingöl Üniversitesi.
 6. Tubitak Projeleri Hazırlama Eğitimi”, 11-13/11/2013, Bingöl Üniversitesi.
 7. Scopus ve Sciencedirect Akademik Veri Tabanları Eğitimi”, 12/11/2013, Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi.
 8. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri Eğitimi”, 19 Mart 2012-18 Nisan 2012, Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.
 9. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Yönetim Sistemleri Denetimi”, ISO 22000:2005 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi, 24-28/10/2011, Bingöl.
 10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Yönetim Sistemleri Denetimi”, OHSAS 18001:2007 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi, 15-19/08/2011, Malatya.