FATİH AYDIN

Arş. Gör. FATİH AYDIN

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Email : faydin@bingol.edu.tr

Dahili : 1707

Oda No : C-Z/9


1989 yılında Kocaeli şehrinde dünyaya geldi. İlköğretimini 1995-2003 yılları arasında VAN/ Gürpınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda tamamladı, 2007 yılında VAN Milli Piyango Anadolu Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi bölümünde okumaya hak kazandı. 2007-2011 yılları arasında üniversite öğrenimini tamamladı. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012-2013 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi gördü. 2016 yılında Anonim Şirketin Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Sebebiyle Feshi isimli tezini başarıyla savunarak özel hukukta doktoraya başladı. Halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapmaya devam etmekle birlikte 2017 yılından beri Bingöl Üniversitesi İİBF Ticaret Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 2007-2011

Y.Lisans: Erciyes Üniversitesi

Doktora: Erciyes Üniversitesi (Halen devam ediyor)

Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi(TBB), 2017 Kasım-Aralık,S.133, s.517-576.       Link:   http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/133.html#518

Anonim Şirketin Kuruluştaki Fesih Davası ile Sermaye Artırımı Arasındaki İlişki,İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.2,s.493-514.                            Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/392623