HAMİDE DEĞER

Arş. Gör. HAMİDE DEĞER

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Email : hdeger@bingol.edu.tr

Dahili : 1840

Oda No : C/Z-2


Doktora : İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2019- Devam Ediyor)

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2015 - 2019)

Lisans : Université Paris I Panthéon Sorbonne - Science Politique (2012 Ocak-2012 Haziran)

Lisans : Marmara Üniversitesi - Fransızca Kamu Yönetimi (2008-2013)

 

 

 

Değer, H . (2020). Türkiyede Müzakereci Demokrasi: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Metni (2011) ve Parti Programları Üzerinden Bir İnceleme . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 3 (5) , 242-261 . 

Kitap Değerlendirmesi

Değer, H . (2020). Dilek Yankaya, Yeni İslami Burjuvazi Türk Modeli, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, 270 s. İnsan ve Toplum Dergisi , Özel Sayı: Sosyoekonomik Eşitsizlikler , 10 (4) , 596 - 601 .

 

Değer, H. (2013), A.H.Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanı Bağlamında Modernleşme ile Değişen Zaman Algısı, altKitap İnternet Yayınevi.

Değer, H. (2020), "Jean Bodin (1529/1530 -1596)", İçinde: Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Ed: Şahin Bican  ve Yavaşça Kerem, Ankara: Orion Kitabevi, s:133 -142.