AHMET KOÇAK

Arş. Gör. AHMET KOÇAK

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Email : ahmetkocak@bingol.edu.tr

Dahili : +90(426)2160012 / 5616 - 1735

Oda No : Rektörlük 3-41 / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1-19


ÖZGEÇMİŞ | DR. AHMET KOÇAK

 

Aksaray’da doğdu, orta ve lise öğrenimini Hazım Kulak Anadolu Lisesi’nde tamamlayıp 2004'te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı. 2008 yılında mezuniyetinin ardından TBMM’nde staj yaptı.

 

Akademik ve iş İngilizcesi eğitimi için İngiltere’ye gitti; 2009 yılında bir danışmanlık şirketinde ve bir STK'da mobil devlet alanında, otomotiv sektöründe bir işletmede çalıştı. Uluslararası iş deneyimi ve uzun yıllar süren aile işletmesi tecrübesi ile birlikte 2010’da ÖYP kapsamında Bingöl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

 

2011-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yaptı; 2013 yılında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans, 2019 yılında Doktora derecesini aldı. Pazarlama Araştırmaları, Veri Tabanlı Pazarlama, Global Pazarlama, Sabancı İşletmecilik Seminerleri gibi lisans ve lisansüstünde birçok pazarlama dersini asiste etmiştir.

 

2015’te Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’na seçimle girdi; dünyada sayılı üniversitenin sahip olduğu AACSB akreditasyonu sürecinde üç yıl görev aldı. 2018’e kadar Fakülte, Bölüm ve Anabilim dalında, Fakülte Kurumsal İmaj ve İletişim Komisyonu dahil kendi uzmanlık ve ilgi alanıyla ilgili birçok idari görevde, komitede, komisyonda ve kurulda görev yapmıştır.

 

Eylül 2019 itibariyle Bingöl Üniversitesi’nde pazarlama dersleri vermeye başlayan Dr. Koçak, halen, Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Yardımcısı, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi PİKOM'da Üretim Yönetimi ve Pazarlama Çalışma Grubu Üyesi, ulusal bir projede araştırmacı, bölüm Bologna temsilcisi ve yıl sonu etkinlikleri komisyonu üyesidir. 

 

Özel sektör çalışanlarına Sürekli Eğitim Merkezi’nde pazarlama eğitimleri vermiş; 2019'da İİBF Vizyon Çalıştayı'nı organize etmiş; Editör yardımcısı olarak 2018-2021 arasında BUSBED’de görev almış ve pandemi sürecinde çevrimiçi panel ve konferanslar düzenlemiştir.

 

Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Stratejik Pazarlama, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Avrupa Birliği derslerini vermektedir. Başlıca ülke markası, marka yönetimi, dijital pazarlama ve yapay zekâ alanında çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası yayınevlerinde yayınlanmış İngilizce ve Türkçe kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır.

 

Dr. Ahmet Koçak ileri seviyede İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

http://linkedin.com/in/ahmetkocak

 • Doktora (2013-2019)
  • Marmara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
 • Yüksek Lisans (2011-2013)
  • Marmara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Lisans (2004-2008)
  • stanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
 • Ortaöğretim (1997-2004)
  • ​Aksaray Hazım Kulak Anadolu Lisesi
 • Araştırma Görevlisi (2010 - 2019)
 • Doktor Araştırma Görevlisi (2019 - )
 • 2020-2021 Bahar – Pazarlama Aratırmaları
 • 2020-2021 Bahar – Avrupa Birlii
 • 2020-2021 Güz – Pazarlama Yönetimi
 • 2019-2020 Bahar – Stratejik Pazarlama
 • 2019-2020 Bahar – Pazarlama Aratırmaları
 • 2019-2020 Bahar – Sosyal Bilimlerde Aratırma Yöntemleri
 • 2019-2020 Güz – Pazarlama Yönetimi
 • 2019-2020 Güz – Tüketici Davranıları

IELTS UK 2009, 2010 (6.0)

TOEFL IBT 2009 (75)

YÖKDİL Temmuz 2017 (86,25)

YÖKDİL Kasım 2019 (86,25)

Aktan, M., Koçak, A. (2020). What is Advergaming And What It is Not? Recapping Behavioural Theories to Understand Advergaming. Bingol University Journal of Social Sciences Institute, (20), 229-248. doi:10.29029/busbed.738050

Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M.A., Koçak, A. (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(1), 56-69.

Koçak, A., Bayraktar, A. (2019). Marka Menşei Tanıma Doğruluğu Kavramı ve Mısır Pazarındaki Türk Markaları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Research in Business. 4(2), 111-123.

Bilgiç, E., Koçak, A. (2019). Duygu ve Görüş Madenciliği: Son Gelişmeler ve 3. Havalimanı İçin Bir Uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9(17), 327-338. doi.org/10.29029/busbed.502586

Koçak, A. (2021). Yapay Zekâ ve Pazarlama Görevlerinin İlişkisi: Pazarlama Çalışanlarının İş Hayatındaki Geleceği. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF Uluslararası Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sempozyumu (Video Sunum)

Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M. A., Koçak, A. (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization ARACONF 2020.

Koçak, A., Bilgiç, A. (2018). Metin Madenciliği: Hizmet Pazarlaması İçin Bir Uygulama. 23. Ulusal Pazarlama Kongresi (Haziran 2018). ISBN: 978-605-67729-9-3

Koçak, A., Şimşek, E., and Kushchu, I. (2009). Mobile Business in Public Institutions. The First National Mobile Government Conference, mGov2009, Ankara, Turkey, 28-29 May, mGCI Publications, UK.

Artificial Intelligence: Media and Information Literacy (2021) TheNextMinds & UNESCO (Proofreader)

How Can Industrial Internet of Things (IIoT) Improve Enterprise Productivity? (2020) IGIGlobal (Reviewer)

Determination of Marketing Communication Strategies of Hotels Using Renewable Energy (2021) JRB (Reviewer)

Hizmet Kalitesi ve Kurumsal İtibarın, Hasta Tutumları Üzerindeki Etkisi Kamu Hastenesi ve Özel Hastanede Farklılık Gösterir mi? (2020) IJEASS (Reviewer)

Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri ve Davranılarımıza Olan Etkisinin Araştırılması (2020) BİİBFAD (Reviewer)

Yerli Markalı Otomobil Satın Alma Niyetinde Etnosentrizm, Ülke majı ve Yenilikçiliğin Etkisi: Türkiye’nin Otomobili (TOGG) Balamında Bir Aratırma (2020) BUSBED (Reviewer)

Proje Araştırmacısı (2019 - devam ediyor)

 • PİKOM-Arı.2018.010 Bingöl İlinde Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi

 

Koçak, A. (2021). Yapay Zekâ Çağında Pazarlama. In Sağlam, M. (Ed). Dijitalleşen Dünyada Pazarlama, Nobel Akademik. ISBN: 978-625-7589-12-3 

Koçak, A. (2021). Sağlık Kurumlarında Pazarlama İstihbaratı ve Yapay Zekâ. In Baydaş, A., Yalman, F. (Ed). Güncel Pazarlama Yaklaşımları (pp.149-178), Kriter Yayınevi. ISBN: 978-625-7669-10-8

Koçak, A. (2020). Tüketici Temelli Marka Denkliği. In Altunışık, R., Zengin, B., Yıldırım, Y. (Ed). Marka Külliyatı (pp.19-38), Nobel Akademik. ISBN: 978-625-439-026-5.

Koçak, A. ve Ucar, T. (2020). Devlet ve Pazarlama. In Karaman, D. (Ed). Güncel Pazarlama Çalışmaları (pp.163-189), Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-625-7679-10-7.

Koçak, A. (2018). SMEs and Potential Competitors. In Ensari, S. M. and Kiygi-Calli M. (Eds). How Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) can be competitive: An environmental approach (pp-47-76). LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90969-5

 • Moderatör
 • Etkinlik Organizatörü, Organizasyon Komitesi Üyesi
 • Konuk Konuşmacı
 • Program Organizatörü
 • Proje Danışmanı
 • Dinleyici, Katılımcı, Ziyaretçi
  • AMA Winter Academic Conference (Şubat 2020, San Diego, ABD)
  • Journal of Marketing, Araştırma Geliştirme Çalıştayı (Şubat 2020, San Diego, ABD)
  • PİKOM Projesi Kapsamında Konya'da Torku, Adana'da Binboğa ve Aydın'da Balkoop Ziyareti (2020)
  • Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar; Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik Online Çalıştayı (2020)
  • Horizon 2020 ERC Proje Yazım Eğitimi Webinarı (2020)
  • SSCI Endeksli Dergilerde Yayın Yapma Webinarı, Prof.Dr. Erdoğan Koç (PPAD, 2020)
  • Enago See The Future – Yüksek Öğretim ve Araştırma İçgörüleri Webinarı (2020)
  • Bingöl Üniversitesi İİBF Çevrimiçi Ekonometri Eğitimi (2020)
  • İGİAD Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2020, Online Zirve (2020)
  • Elsevier Türkiye- Mendeley Verileri Kullanımı Webinarı (2020)
  • Harvard Business Review Türkiye & SAP – İnovasyonla Büyüme Webinarı
  • HBR Türkiye & IBM: Bulut ve Yapay Zekâ Forumu, Think Digital Zirvesi (2020)
  • HBR Türkiye, Dijitalleşmeye Holistik Bakış (2020)
  • İstanbul Üniversitesi, Pazarlama, Reklamcılık ve Dijital Zirvesi (2020)
  • IBM Türkiye Think Digital Summit (2020)
  • YÖK Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Eğitimi (2019)
  • Marka-Patent-Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım ve Uygulama Eğitimi (2019)
  • FHI360 Araştırma Etikleri Eğitimi (2019)
  • Dünya Pazarlama Zirvesi - Philip Kotler, İstanbul (2018)
  • Bölgesel Kalkınma Çalıştayı, Bingöl (2018)
  • Tüketiciyi Koruma Kanunu Çerçevesinde Tüketici Hakları, EkoFin Semineri, Bingöl (2018)
  • Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu, Bingöl (2018)
  • ODTÜ ve Worcester Üniversitesi, Vaka Yazma ve Öğretme Kampı, Eskişehir (2017)
  • Oxford Üniversitesi Said Business School, MBA Münazarası, İngiltere (2016)
  • 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir (2015)
  • 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir (2014)
  • 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir (2012)
  • Nöropazarlama Eğitimi - Patrick Renvoise Semineri, İstanbul (2011)
  • 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul (2011)

AMA, American Marketing Association (2020 - )

Harvard Business Publishing Education (2020 - )