ÇAĞATAY ÇETİNKAYA

Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞATAY ÇETİNKAYA

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ

Email : ccetinkaya@bingol.edu.tr

Dahili : 4108

Oda No : B4-03


Dr. Çağatay ÇETİNKAYA, 1985 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta öğretimi Mersin’de tamamladı. 2003 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi boyunca 2006-2007 yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Öğrenci Konseyi Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2008 yıllarında da Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2011 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş bünyesinde bankacılık mesleğini ifa etmiştir. 2010 yılında Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı’ nda tezsiz (e-MBA) yüksek lisansa başladı ve 2011 yılında tamamladı. 2012 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atanıp, ardından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 35. Maddesi gereği yüksek lisans eğitimine başladığı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı’ ndan 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı’ nda doktora eğitimine başladı ve 2019 yılında mezun oldu. Doktora eğitiminin tamamlanmasının ardından, Şubat 2020 tarihinden Mart 2021 tarihine kadar Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı bünyesinde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Mart 2021 tarihinden itibaren de Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.  

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İstatistik  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi  2008
Yüksek Lisans İşletme ( e-MBA)   Mersin Üniversitesi S.B.E  2011
Yüksek Lisans İstatistik  Çukurova Üniversitesi F.B.E  2016
Doktora İstatistik  Çukurova Üniversitesi F.B.E  2019

Tamamlanan Tezler

Yüksek Lisans: İki Yönlü Kuvvet Dağılımından Sıra İstatistiklerinin Momentleri (Moments of order statistics from the two-sided power distribution)

Doktora: İyi Yönlü Kuvvet Dağılımına Dayalı İstatistiksel Güvenilirlik Analizi (Statistical reliability analysis based on the two-sided power distribution)

İŞL3371-Excel ile Karar Verme Teknikleri 

PSİ1104-Ölçme ve Değerlendirme II

 1. Çetinkaya Ç., "The stress-strength reliability model with component strength under partially accelerated life test", Communication in Statistics- Simulation and Computation, 2021, (SCI-Expanded). [Full text online]  
 2. Çetinkaya Ç., "Parameter estimation for a k-unit series system based on progressively censored Erlang-truncated exponential data with binomial removals", Journal of Quantitative Sciences (NBD), Journal of Quantitative Sciences (NBD), 3(1), 59-71, 2021. (ESJI-SIS) [Full text online]  
 3. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "On the Reliability Characteristics of the Standard Two-Sided Power Distribution", Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1-Mathematics and Statistics,  70(2), 796 - 826, 2021. (Emerging-SCI).  [Full text online] 
 4. Çetinkaya Ç., "Optimal Step-Stress Accelerated Life Testing for the Length-Biased Exponential Cumulative Exposure Model", İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association, 13(1),1-11, 2021. (Mathematical Reviews) [Full text online].
 5. Çetinkaya Ç., "Reliability estimation of the stress-strength model with non-identical jointly type-II censored Weibull component strengths", Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(14), 2917-2936, 2021. (SCI-Expanded).  [Full text online] 
 6. Çetinkaya Ç., "Reliability Estimation of a Stress-Strength Model With Non-Identical Component Strengths Under Generalized Progressive Hybrid Censoring Scheme", Statistics, 55(2),  250–275, 2021. (SCI-Expanded).  [Full text online] 
 7. Çetinkaya Ç., "Estimation in step-stress partially accelerated life tests for the power Lindley distribution under progressive censoring", Gazi Journal of Science, 34(2): 579-590, 2021. (Emerging-SCI) [Full text online]
 8. Çetinkaya Ç.,  "Inference Based on Type-II Hybrid Censored Data from a Pareto Distribution", Journal of Reliability and Statistical Sciences, Vol.13, Issues 2–4, 253–264, 2020. (Emerging-SCI). [Full text online]
 9. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Stress-strength reliability estimation under the standard two-sided power distribution", APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol.65, pp.72-88, 2019. (SCI-Expanded)  [Full text online]  
 10. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., Moments of order statistics of the standard two-sided power distribution, Communications in Statistics - Theory and Methods, 47:17, 4311-4328, 2018. (SCI-Expanded)  [Full text online] 
 11. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Partially moment relations for the product moments of order statistics from the standard two-sided power distribution", İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association, vol.10, pp.14-23, 2017. (Mathematical Reviews)  [Full text online] 
 1. Çetinkaya Ç., "Jointly Type-II Censored Length-Biased Exponential Distributions", II. International Conference on Mathematics and its Applications in Science and Engineering (ICMASE-2021), Salamanca University (Spain), 01-01 Temmuz 2021, ss. 57-58. [Abstract]

 2. Çetinkaya Ç., "Inference for P(X>Y) Under Non-Identical Component Strengths Based on the Rayleigh Distribution", 9th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2020), Üsküp, MAKEDONYA, 25-28 Ağustos 2020,ss.144. [Abstract]

 3. Çetinkaya Ç., "Inference for Progressive Type-II Censored Data from the Power Lindley Distribution Under a Step-Stress Partially Accelerated Life Test", 20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS20), Ankara, TÜRKİYE, 12-14 Şubat 2020, pp.287. [Abstract]

 4. Çetinkaya Ç., "Entropy Estimation of the Multiply Type II Censored Rayleigh Competing Risks Data", 20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS20), Ankara, TÜRKİYE, 12-14 Şubat 2020, pp.278. [Abstract] 

 5. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Multicomponent Stress-Strength Reliability Estimation based on the Standard Two-Sided Power Distribution", 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC2019), Aydın, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, pp.42. [Abstract]
 6. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Statistical Reliability Analysis Under the Standard Two Sided-Power Distribution", INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING (ICAAMM2019), İstanbul, TÜRKIYE, 10-13 Mart 2019, pp.67-67. [Abstract] 
 7. Çetinkaya Ç., Demirel Top E., Top S., Yapıcı N., “Türkiye’ deki İş Kazası Kaynaklı Ölümlerin İstatistiksel Değerlendirmesi” II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, TÜRKIYE, 4 - 5 May 2018, cilt.3, ss.293-303.[Abstract]
 8. Demirel Top E., Çetinkaya Ç., Top S., Yapıcı N., “Türkiye’deki İş Kazalarının Bazı Ülkelerle Kıyaslanması” II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, TÜRKIYE, 4 - 5 May 2018, cilt.3, ss.279-292. [Abstract]
 9. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Estimation of the stress-strength reliability of the standard two-sided power distribution", IRSYSC2017-3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.16-16  [Abstract]
 10. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Recurrence relations for the single and product moments of order statistics from the standard two-sided power distribution", 12th International Conference on Ordered Statistical Data, Pireaus, YUNANISTAN, 25-28 Mayıs 2016, pp.32-32 [Abstract]
 11. Çetinkaya Ç., Genç A.İ., "Moments of Order Statistics and L-Moments for the Standard Two-Sided Power Distribution", 9.ULUSLARARASI İSTATİSTİK KONGRESİ, Antalya, TÜRKIYE, 28 Ekim -1 Kasım 2015, pp.128-129 [Abstract]
 • II. International Conference on Mathematics and its Applications in Science and Engineering (ICMASE21) will be organized by Salamanca University, İSPANYA (Çevrimiçi Konferans) 1-2 Temmuz, 2021.

 • The Stochastic Models and Complex Systems - Summer School, Project 2019-2023 by Italian MIUR, 10 Haziran-7 Temmuz 2021.

 • WhyR? 2021 Turkey, Çevrimiçi Konferans, 16-17-18 Nisan 2021. 

 • 9th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2020) (Çevrimiçi Konferans), 25-28 Ağustos 2020. 
 • 20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu, (EYİ 2020), Ankara, TÜRKİYE. 12-14 Şubat 2020.
 • IRSYSC2017-5rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, TÜRKIYE,18-20 Ekim 2019.
 • International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling (ICAAMM2019), İstanbul, TÜRKIYE, 10-13 Mart 2019.
 • II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Multicongress 2018), Adana, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018.
 • IRSYSC2017-3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, TÜRKIYE,24-26 Mayıs 2017.
 • 12th International Conference on Ordered Statistical Data, Pireaus, YUNANISTAN, 25-28 Mayıs 2016.
 •  9. Uluslararasi İstatistik Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Ekim 2015.
 • 12.Uluslararasi İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Samsun, TÜRKİYE, Mayıs 2015.
 • 11.Uluslararasi İstatistik Öğrenci Kolokyumu, İstanbul, TÜRKİYE, Mayıs 2014.
 •  Putting Bologna into Practice The Experts' Contribution, Brussels, BELÇİKA, 2-3 Temmuz 2007.
 •  Bologna Process - Conference of Ministers Responsible for Higher Education, London, BİRLEŞİK KRALLIK, 17 - 18   Mayıs 2007.
 • 13th European Students Convention, Berlin, ALMANYA, 16-19 Mart 2007.