EMRAH AYHAN

Arş. Gör. EMRAH AYHAN

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Email : emrahayhan@hotmail.de

Dahili : 1750

Oda No : C1-13


EĞİTİM BİLGİLERİ

 • 2015~ 2019, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Doktora (İngilizce), Ankara.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Doktora Tezi: “Factors Explaining Size And Organizational Performance Of Civil Society Organizations (Csos): Multiple Regression Analysis For Csos In Turkey” (STK’ların Büyüklüklerini ve Kurumsal Performanslarını Açıklayan Faktörler: Türkiye’deki STK’lar için Çoklu Regresyon Analizi)

 • 2011 ~ 2013, Berlin School of Economics and Law, Yüksek Lisans (İngilizce), Berlin, Almanya.

Avrupa Entegrasyonunun Politik Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tezi: “Towards a Coherent European Union Immigration Policy?” (Tutarlı Bir Avrupa Birliği Göç Politikasına Doğru Mu?”)

 • 2009 ~ 2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Kampüsü, Lisans (İngilizce), Ankara.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2008 ~ 2009, Johannes Gutenberg University, Lisans, Mainz, Almanya.

Siyaset Bilimi (Erasmus/Lisans 3. Sınıf)

 • 2005 ~ 2008, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKK, Lisans, Güzelyurt, KKTC.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Hazırlık Sınıfı, Lisans 1. ve 2. Sınıf)

 • 2001 ~ 2005, Turhan Tayan Anadolu Lisesi, Eşit Ağırlık, Bursa.

YABANCI DİL YETENEKLERİ

 • İngilizce        : Konuşma (İleri düzey), Yazma (İleri düzey), Okuma/Anlama (İleri düzey)
 • Almanca       : Konuşma (Orta düzey), Yazma (Orta düzey), Okuma/Anlama (Orta düzey)

İŞ TECRÜBESİ VE STAJLAR

 • 2019 Ağustos ~ Bugün: Dr. Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, İİBF, Bingöl. (+90426 216 00 12)
 • 2016 Kasım ~ 2019 Temmuz: Araştırma Görevlisi (35.Madde Görevlendirme), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, SBF, Ankara.
 • 2015 Ocak ~ 2016 Kasım: Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, İİBF, Bingöl. (+90426 216 00 12)
 • 2010 Aralık ~ 2011 Mayıs: Satış Sorumlusu, AKUA Dış Ticaret LTD. ŞTİ., Ankara. (+90312 466 58 70)
 • 2008 Yaz Stajı: Asistan, Temel Avukatlık Bürosu, Bursa. (+90224 272 44 25)
 • 2007 Yaz Stajı: Stajyer, AB Bilgi Merkezi ~ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa. (+90224 275 16 90)

VERDİĞİ DERSLER

 • 2020-2021 Güz, “SBK2211 Siyaset Sosyolojisi”, Bingöl Üniversitesi, SBKY Lisans.
 • 2020-2021 Güz, “SBK3305 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler”, Bingöl Üniversitesi, SBKY Lisans.

AKADEMİK FAALİYETLER

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORLARI:
  1. 2019, “Marmara Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  2. 2019, “İç Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  3. 2018, “Doğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  4. 2018, “Akdeniz Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  5. 2018, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  6. 2018, “Ege Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
  7. 2018, “Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara.
 • BİLİMSEL MAKALELER:
 1. Nadia Lahdili, Emrah Ayhan ve Yılmaz Bingöl (2020). “Constructing Muslim's Identity in France's Public Discourse”. Atlas Journal, 6(26), 116-125. (Uluslararası Alan İndeksli: ESJI, SCIWIN, SIS, DRJI, General Impact Factor) http://dx.doi.org/10.31568/atlas.387
 2. Yılmaz Bingöl, Emrah Ayhan ve Emine Dalmaz (2020). “Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Ayaktan Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Analiz”. SSD Journal - Social Science Development Journal, 5(18), 17-18. (Uluslararası Alan İndeksli: (Uluslararası Alan İndeksli: DIIF, ResearchBible-Academic Resource Index, ESJI, SCIWIN, Root Indexing, OCLC Worldcat, General Impact Factor) https://www.ssdjournal.org/DergiTamDetay.aspx?ID=208&Detay=Ozet
 3. Emrah Ayhan (2019). “An Empirical Study for the Financial Situation of Youth CSOs in TRB1 Region of Turkey”. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 39-72. (Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksli: Ulakbim-TR Dizin, ASOS, Econpaper, Index Copernicus, ESJI, Google Scholar) DOI: https://10.33399/biibfad.642839
 4. Murat Önder, Pınar Gündoğdu ve Emrah Ayhan (2019). “Türk Kamu Yönetimi Araştırmalarında Metodoloji Kullanımı”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLVI, 2019/1, 105-102.                   (Uluslararası Alan İndeksli: EbscoHost, Index Copernicus, Sobiad, DOAJ, Google Scholar) https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/46591/529548
 5. Emrah Ayhan (2018). “The New Public Diplomacy and Soft Power in Developing Countries: The Case of Turkey”. The Journal of MacroTrends in Social Science, 4(1), 45-65. (Uluslararası Alan İndeksli: Index Copernicus, Google Scholar) http://macrojournals.com/journals/jmss_41
 6. Ali Mohamed Farah, Murat Önder ve Emrah Ayhan (2018). “How Foreign Aid Affect Developing Countries: The Case of Ethiopia”. TİKA Avrasya Etüdleri, 24(53), 7-38. (Ulusal İndeksli: Ulakbim-TR Dizin) https://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/avrasya_etudleri-31
 7. Emrah Ayhan ve Murat Önder (2017). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2), 19-48, (Uluslararası ve Ulusal Alan İndeksli: EBSCO, Rootindexing, Index Copernicus, SOBIAD ve BASE) https://dergipark.org.tr/tr/pub/gjeb/issue/29838
 8. Emrah Ayhan ve Murat Önder (2016). “Democratic Rights of Turkish Immigrants in Germany: Enduring Discrepancy of Theory and Practice”. IOSR Journal of Humanities And Social Science, 21(12)/1, 26-36. (Uluslararası Alan İndeksli: Ebsco Host, J-Gate, Cross Ref, Index Copernicus, Google Scholar) https://pdfs.semanticscholar.org/ec8e/a67220a9df520bacb2e6a3fede1be87190c3.pdf
 9. Muhsin Tan, Emrah Ayhan ve Mahmut Baydaş (2016). “Sustainability and Cleaner Production: Case of Textile and Clothing Sectors in Bingöl”. The Journal of MacroTrends in Energy and Sustainability, 4(1), 22-33. (Uluslararası Alan İndeksli: Index Copernicus, Google Scholar) http://macrojournals.com/journals/jmes_41_2016
 10. Mahmut Baydaş, Muhsin Tan ve Emrah Ayhan (2016). “Positive Effects of Export and Market Strategies on Firms During Crises”. The Macrotheme Review, 5(5), 90-100. (Uluslararası Alan İndeksli: Index Copernicus, Google Scholar) http://macrotheme.com/home/the_macrotheme_review_55
 11. Emrah Ayhan, Muhsin Tan ve Mahmut Baydaş (2016). “Neo-Liberal Globalization and Turkey”. The Journal of MacroTrends in Social Science, 2(1), 62-76. (Uluslararası Alan İndeksli: Index Copernicus, Google Scholar) http://macrojournals.com/journals/jmss_21
 12. Emrah Ayhan ve Muhsin Tan (2016). “Devlet Okullarındaki İnsan Kaynaklarının Stratejik Olarak Yönetilmesi”. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(9), 55-69. (Uluslararası ve Ulusal Alan İndeksli: Sobiad, CiteFactor, Sindex, Türk Eğitim İndeksi, AkademikDizin, AcademicKeys) http://www.inesjournal.com/?mod=sayi_detay&sayi_id=811
 13. Emrah Ayhan, Mahmut Baydaş, Fatih Azman ve Ahmet Tayfur Akcan (2016). “Renewable Energy Investments of the European Union: Opportunities and Constraints”. The Macrotheme Review, 5(1), 13-27. (Uluslararası Alan İndeksli: Index Copernicus, Google Scholar). http://macrotheme.com/home/the_macrotheme_review_51
 14. Abdulkadir Bulut, Mahmut Baydas ve Emrah Ayhan (2015). “Protection of SMEs in the Turkish Commercial Code and EU Directive (2011/7/EU): Adaptation Problems and Advices”. The Macrotheme Review, 4(8), Özel sayı: IV, 65-74. (Uluslararası Alan İndeksli: Copernicus Index, Google Scholar). http://macrotheme.com/home/the_macrotheme_review_48
 15. Fatih Azman, Hasan Ali Akyürek, Ahmet Tayfur Akcan ve Emrah Ayhan (2015). “Turkey’s New Energy Source: Wind Energy and Its Regional Capacity”. The Journal of MacroTrends in Energy and Sustainability, 3(1), 46-57. (Uluslararası Alan İndeksli: Copernicus Index, Google Scholar). http://macrojournals.com/journals/jmes_31_2015
 • TAM METİN OLARAK YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER:
 1. Nadia Lahdili, Emrah Ayhan ve Murat Önder (2020). “The Impact of Arab Spring on the Development of Civil Society in Morocco”. 4th International Conference on the Muslim Ummah - Governance and Political Authority in the Muslim World: Examining Theory and Practice, (12-18 Aralık 2020, İstanbul-Online), Sayfa: - . (Organizasyon: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi).  https://www.izu.edu.tr/en/ciga/conferences/ummah
 2. Emrah Ayhan ve Murat Önder (2020). “STK’ların İnsan Kaynakları İle Kurumsal Performansları Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Gençlik STK’ları Örneği”. Euroasia Congress on Scientific Researchers and Recent Trens-VIII, (6-8 Aralık 2020, Bakü/Azerbaycan-Online), Sayfa: 273-286 . https://www.euroasiasummit.org/
 3. Emrah Ayhan ve Murat Önder (2020). “Türkiye’deki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Makalelerinin Bibliyometrik Analizi”. Euroasia Congress on Scientific Researchers and Recent Trens-VIII, (6-8 Aralık 2020, Bakü/Azerbaycan-Online), Sayfa: 287-299 . https://www.euroasiasummit.org/
 4. Murat Önder ve Emrah Ayhan (2020). “Financial Vulnerability of NGOs in Southeast Anatolia and Mediterranean Regions”. Eurasian Economic Perspectives - Proceedings of_the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, (23-25 Mayıs 2018, Berlin), Sayfa: 37-53. (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-030-35040-6_3
 5. Emrah Ayhan, Murat Önder ve İlyas Balcı (2018), “Is It Possible To Establish A New Alternative System Instead Of Dollar Based International Monetary System?”, II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Full Text Book Social Sciences (19-21 Nisan 2018, İstanbul), Sayfa: 245-253. (Organizasyon: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi). https://www.imases.net/index
 6. Emine Dalmaz, Yılmaz Bingöl ve Emrah Ayhan (2018), “A Field Research on Satisfaction of Outpatient in Terms of Socio-Economic Factors”, II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Full Text Book Social Sciences (19-21 Nisan 2018, İstanbul), Sayfa: 199-218. (Organizasyon: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi).  https://www.imases.net/index
 7. Taha Efil, Murat Önder ve Emrah Ayhan (2018), “Crisis Management: Case of Railways”, II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Full Text Book Social Sciences (19-21 Nisan 2018, İstanbul), Sayfa: 219-236. (Organizasyon: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi).  https://www.imases.net/index
 8. Brittney Nichole Postma, Murat Önder ve Emrah Ayhan (2018), A Field Study to Evaluate Influence of Virtual Reality on Learning Processes at Universities, II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Full Text Book Social Sciences (19-21 Nisan 2018, İstanbul), Sayfa: 237-243 https://www.imases.net/index
 9. Ali Mohamed Farah, Emrah Ayhan ve Murat Önder (2017), “The Impact of Foreign Aid on the Socio-Economic Structure of Recipient Countries: The Case of Ethiopia”, I. International Social and Economic Research Student Congress (ISERSC) Full Paper Proceedings Book (12-13 Ekim 2017, Konya), Sayfa: 766-785. http://www.isersc.org/
 10. Murat Önder ve Emrah Ayhan (2017), “NGOs and Local Development: The Case of Tunceli”, 4th International Regional Development Conference Proceedings Book (21-23 Eylül 2017, Tunceli), Sayfa: 977-997. http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/index.html
 11. Murat Önder ve Emrah Ayhan ve Yunus Emre Ayna (2017), “Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri”, 4th International Regional Development Conference Proceeding Book (21-23 Eylül 2017, Tunceli), Sayfa: 998-1010. http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/index.html
 12. Emrah Ayhan ve Murat Önder (2015), “Turkish Regional Development Policy Framework: Is There A Paradigm Shift?”, 3rd International Regional Development Conference Proceeding Book (15-16 Ekim 2015, Bingöl), Sayfa: 843-858. http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/index.html
 • ÖZET OLARAK YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER:
 1. Nadia Lahdili ve Emrah Ayhan (2020), “Constructing Muslim’s Identity in France’s Public Discourse”, ATLAS 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Şubat 2020, Diyarbakır, Türkiye. https://iksadmakale.wixsite.com/website-160
 2. Emrah Ayhan ve Nadia Lahdili (2020), “Factors Affecting the Financial Capacity of CSOs: The Case of Youth CSOs Operating in TRB1 Region of Turkey”, ATLAS 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Şubat 2020, Diyarbakır, Türkiye. https://iksadmakale.wixsite.com/website-160
 3. Pınar Gündoğdu, Murat Önder ve Emrah Ayhan (2019), “Use of Methodology in Turkish Public Administration and Political Science Research”, KAYFOR 16, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 21-23 Şubat 2019, Kayseri, Türkiye. http://kayfor.nny.edu.tr/
 4. Mehmet Ali Meydanlı, Murat Önder ve Emrah Ayhan (2017), “Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM-Sayıştay İlişkileri (The Relations Between TGNA and Turkish Court of Accounts in the New Public Financial Management System within the Framework of Law No.6085)”, International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 Kasım 2017, AYBU, Ankara, Türkiye. https://www.icpess.org/
 5. Murat Önder ve Emrah Ayhan (2017), “Kültür ve Kalkınma”, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24 Eylül 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Isparta, Türkiye. http://www.sky2017.org/anasayfa.html
 6. Murat Önder ve Emrah Ayhan (2017), “Isparta’daki STK’ların Kapasitesi ve Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkileri”, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24 Eylül 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Isparta, Türkiye. http://www.sky2017.org/anasayfa.html
 7. Emrah Ayhan (2016), “Implementation of Strategic Management Methods in Turkish Education System”, International Conference of Applied Business and Management, 22-23 Haziran 2016, Porto, Portekiz. http://inconf.isag.pt/index.php/en/
 8. Emrah Ayhan (2016), “Neo-Liberal Transformation in Developing Countries: The Case of Turkey”, The MacroTrends Conference on Business and Social Science: Nice 2016, 20-21 Haziran 2016, Nice, Fransa. http://www.macrotheme.com/conferences
 9. Emrah Ayhan (2016), “Yeni Kamu İşletmeciliğinden Yeni Kamu Hizmetine Evrilme”, International Management Research Congress, 19-20 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. http://www.inmarcongress.org/
 10. Emrah Ayhan, Mahmut Baydaş, Fatih Azman ve Ahmet Tayfur Akcan (2015), “Renewable Energy Investments of the European Union: Opportunities and Constraints”, Business and Social Science Research Conference: Paris 2015, 21-22 Aralık 2015, Paris, Fransa. http://www.macrotheme.com/conferences
 • AKADEMİK TEŞVİK, BURSLAR VE ÖDÜLLER:
 1. 2021 “Best Presentation Award”: Emrah Ayhan ve Murat Önder (2020). “STK’ların İnsan Kaynakları İle Kurumsal Performansları Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Gençlik STK’ları Örneği”. Euroasia Congress on Scientific Researchers and Recent Trens-VIII, (6-8 Aralık 2020, Bakü/Azerbaycan-Online), Sayfa: 273-286 . https://www.euroasiasummit.org/
 2. 2021 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2020 yılında toplanan toplam puan: 48,6)
 3. 2020 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2019 yılında toplanan toplam puan: 36,9)
 4. 2019 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2018 yılında toplanan toplam puan: 39,2)
 5. 2018 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2017 yılında toplanan toplam puan: 93,9)
 6. 2017 “En İyi Bildiri Ödülü”: Ali Mohamed Farah, Emrah Ayhan ve Murat Önder (2017), “The Impact of Foreign Aid on the Socio-Economic Structure of Recipient Countries: The Case of Ethiopia”, I. International Social and Economic Research Student Congress (ISERSC) Full Paper Proceedings Book (12-13 Ekim 2017, Konya), Sayfa: 766-785. http://www.isersc.org/
 7. 2017 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2016 yılında toplanan toplam puan: 54)
 8. 2016 Akademik Yılı, Akademik Teşvik (2015 yılında toplanan toplam puan: 30,6)
 9. 2015 “Outstanding Paper Award”: Abdulkadir Bulut, Mahmut Baydas ve Emrah Ayhan (2015), “Protection of SMEs in the Turkish Commercial Code and EU Directive (2011/7/EU): Adaptation Problems and Advices”, The Macrotheme Review, 4(8), Özel sayı: IV, 65-74.
 10. 2010 Ağustos DAAD Alman Dili ve Kültürü Uluslararası Yaz Okulu Bursu, Heidelberg/Almanya
 11. 2008 ~ 2009 Akademik Yılı: Avrupa Komisyonu, Erasmus Bursu, Mainz/Almanya
 • PROJE GÖREVLERİ:
 1. Proje Değerlendirme, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, 2019 - I Özel Çağrı
 2. Proje Araştırmacısı, “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Projesi”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 08-11.2017-10.02.2019
 3. Proje Değerlendirme, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, 2016-2017

SERTİFİKALAR

 • 2016-2017, “Proje Kontrolörlük Sertifikası”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, Ankara.
 • Kasım 2010, Sertifika, Pazarlama ve Ürün İnovasyonu”, KOSGEB, Bursa.
 • Kasım 2010, Sertifika, “Nasıl ihracatçı olunur?”, KOSGEB, Bursa.
 • Ekim 2010, Sertifika, Küçük Ölçekli Firmalar için AB 7. Çerçeve Programı ve EUROKA Proje Eğitimi”, KOSGEB, Bursa.
 • Ekim 2010, Sertifika, Özel Sektör için Patent Analizi”, KOSGEB, Bursa.
 • Ocak 2009, “Onur Belgesi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Haziran 2008, “Yüksek Onur Belgesi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKK, Güzelyurt, KKTC.
 • Nisan 2007, Sertifika, Liderlik Sertifika Programı”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKK, Güzelyurt, KKTC.
 • Aralık 2007, Sertifika, “Beden Dili ve Siz”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKK, Güzelyurt, KKTC.