İSMAİL KAVAZ

Arş. Gör. İSMAİL KAVAZ

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Email : ikavaz@bingol.edu.tr

Dahili :

Oda No :


Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Leicester Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü’nde enerji alanında yaptı. Enerji ekonomisi, dış ticaret, ekonomik büyüme alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (2004-2009)

Yüksek Lisans: University of Leicester, MSc in Public Sector Economics (2010-2011)

Yüksek Lisans Tez Konusu: The Impact of International Trade on Economic Growth: The Case of Turkey (1987-2010)

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2012-2018)

Doktora Tez Konusu: Modelling and Forecasting the Energy Demand for Turkey

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Enerji Dİrektörlüğünde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 

İngilizce / Çok iyi, Arapça / Başlangıç Düzeyi

Karagöl E. T. ve Kavaz, İ. (2018). The Effect of Foreign Trade on Economic Growth: The Case of Turkey, Turkish Economic Review, 5(4), 387-401.

Kavaz İ. ve Özbuğday F.C. (2016). Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Verimliliği Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 27, 331-349.

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz. “Kömürün Milli Enerji ve Maden Politikasındaki Yeri”, International Congress of Energy, Economy and Security, 10-11 Kasım 2018, İstanbul-Türkiye. (Tam Metin)

İsmail Kavaz, Erdal Tanas Karagöl, “Türkiye’nin Ham Petrol İthalat Talebi Fiyat ve Gelir Esnekliklerinin Yapısal Zaman Serisi Modelleme Metodu ile Analizi”, International Congress of Energy, Economy and Security, 25-26 Mart 2017, İstanbul-Türkiye. (Özet)

İsmail Kavaz, “Türkiye İçin Sanayi Sektörü Elektrik Talebi Analizi”, 5th Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), 11-13 Mayıs 2017, Eskişehir-Türkiye. (Özet)

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz, “Kaya Gazı Devrimi: Küresel Enerji Piyasalarındaki Yansımaları ve Türkiye’deki Geleceği”, International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 9-11 Kasım 2017, Ankara-Türkiye. (Özet)

İsmail Kavaz, Erdal Tanas Karagöl, “Sanayi Sektörü Doğal Gaz Talebi: Türkiye Örneği”, International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), 9-11 Kasım 2017, Ankara-Türkiye. (Özet)

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz. (2018). İslam Ülkeleri Arasındaki Enerji İşbirlikleri, İktisadi Sosyal ve Siyasal Boyutları İle İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkiler, Umuttepe Yayınları, s. 91-107.

Yunus Furuncu, İsmail Kavaz, Büşra Zeynep Özdemir, Neslihan Saydam. (2018), 2018’de Enerji, 2018’de Türkiye, SETA Yayınları, s. 238-260.

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz. (2017). Enerji Üssü Olma Yolunda Türkiye, AK Parti’nin 15 Yılı: Ekonomi, İstanbul, SETA Yayınları, s. 181-200.

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz, Büşra Zeynep Özdemir, Salihe Kaya. (2017). 2017’de Enerji, 2017’de Türkiye, SETA Yayınları, s. 239-257.