Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentleşme ve Çevre Sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanması; Dünya da kentleşme ve çevre sorunlarınının gelişiminin açıklanması; Türkiye’de kent, kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin tarihsel gelişimin ve mevzuatın açıklanması; konuya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği temel donanımın verilmesinden sonra konunun sınıf ortamında tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi gibi konularda eğitim ve öğretim vermeyi amaçlayan bir anabilim dalıdır.