Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri

Hukukta kullanılan temel kavramların tanımlanması; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk, İş Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi hukukun kamuyu ve özel alanlarını ilgilendiren konularda öğrenciye yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir anabilim dalıdır.

Akademik Personel

Prof.Dr.

Ahmet GÜRBÜZ

Arş.Gör.

Hamide DEĞER