İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı alanı altında öğrencilere işletmelerde insanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme yeterliliği kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim dersleri verilmektedir.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜVEN
Arş.Gör. Muhammet Burak DELİBAŞ