İşletme Bölümü

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Akademik Personel

Dr. Öğrt. Üyesi Müslüm POLAT
Arş. Gör. Fatih AYDIN