İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler

Sayısal yöntemler, elde bulunan nicel (sayısal) ve/veya nitel(niteliksel) değerler ışığında üretim, ulaşım, konuşlandırma gibi faaliyetlerde en akılcı ve verimli kararı verme amacı taşıyan bir bilim dalıdır.

Akademik Personel

Prof. Dr. Sait PATIR
Arş. Gör. Dr. Çağatay ÇETİNKAYA
Arş. Gör. Muhsin TAN