İktisat Bölümü

Neden İktisat

Neden İktisat Seçmeli

İktisat bölümü sosyal bilimler içerisinde en geniş ilgi alanına sahip disiplinlerden biridir. Bu geniş alanı sayesinde diğer sosyal bilim alanlarıyla ilgili bilgi edinme imkânı açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. İktisat biliminin sağlayacağı öğretiler ile geçmişten günümüze ve geleceğe dair mevcut gündemi değerlendirmede ve ileriye yönelik tahminleri daha doğru, tutarlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Farklı disiplinlerle iç içe olması sebebiyle konulara daha geniş açıdan bakmanıza yardımcı olacaktır. Ekonomik verilerin dışında ilkeli sitemli ve bağımsız düşünme yeteneği kazandıracaktır. Öğreti alanının çok geniş olması dolayısıyla mezuniyetinizden sonra devlet ve özel sektörde bir çok alanda iş sahibi olma imkanı bulunmaktadır.

İktisat bilimini sadece matematik üzerinden değerlendirmek iktisadı daraltmak olur. İktisat ekonomi ile birlikte hukuk politika eğitim meseleleriyle ilgili olduğu gibi tarih ve kültür meseleleriyle de alakalıdır. Her toplumun kendine ait bir tarihi ve kültürü vardır. İktisat, tarih ve kültür ile iç içe olduğu için her topumun kendine mahsus bir iktisadı da vardır ve olmalıdır. Her toplumun kendine ait olan bu iktisadını da belirleyen o toplumun o kültürün tarihidir. Dolayısıyla o toplumun tarihini bilmeden iktisadi yaklaşımları da bilinemez. İktisat eğitimi de bireye ekonominin yanında kendi toplumunun kültürünü ve tarihi bilme öğrenme yolunu açmaktadır. Eleştirel düşünme ile dünyanın mevcut durumunu bilip buna karşı kendi tarihinden ve kültüründen kendine ait bir ekonominin inşasını ortaya çıkarabilecek bireyler yetişmesine olanak sağlamaktadır.

Yukarıda sayılan ve bütünün yanında çok sınırlı olarak belirtilen bu özellikleri ile iktisat bilimi belki de diğer hiçbir bilim dalının ulaşamadığı geniş bir alana ulaşıp kişilerin gelişimine, entelektüel seviyelerine önemli katkı sağlamaktadır.

Avantajları:

  • Bilim dalları arasında, Nobel ödülü alabileceğiniz birkaç temel alandan biridir,
  • Dünya’ya, ülke ekonomilerine ve hatta siyasetine yön veren kadroların çoğu ekonomi kökenli veya ekonomiden çok iyi anlayan insanlardır,
  • Batının, özellikle de ABD’nin, en popüler, en çok rağbet gören bölümlerinden biridir,
  • Gelir adaletsizliği, eşitsizlikler, deneysel iktisat ve İslam iktisadi gibi yeni ve popüler ve çok ihtiyaç duyulan konuları rahatlıkla çalışabilirsiniz,
  • Doğrudan kendi hayatınıza tatbik edebileceğiniz bir alan. Farklı işler yapmanın fırsat maliyeti, ev veya araba alırken karşılaştığınız faizlerin hesabı, paranızın zaman değeri vb.

Ancak, bu alanı okurken; maksimum fayda elde etmek için aşağıdaki noktalara dikkat etmek şart:

  • İlahiyatın dilinin Arapça olması ve Biyolojinin dilinin Latince olması misali, İktisat’ın dili de İngilizcedir. Dolayısıyla da, İngilizce’niz çok iyi olmak zorunda,
  • Çok iyi bir iktisatçı olmak için; iz bırakmak için, matematiğiniz iyi olmalı,
  • İstatistik programlarına hakim olmalısınız,
  • Sadece dersler ve diploma ile yetinmeyip; alan ile ilgili önemli kaynaklar, dergileri okuyarak kendinizi geliştirmeniz