İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

İktisadi akıl yürütmenin değer kazanabilmesi noktasında, detaylı hesaplama teknikleri kullanan matematiksel yöntemlere dayanan metot ve bilgiyi kazandırmayı; iktisadi davranış ve karar verme süreçlerini, piyasaların, ekonomilerin ve küresel ekonominin işleyişini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Anabilim dalında özellikle giriş düzeyinde ve ileri düzeyde Makro İktisat ve Mikro İktisat alanları ağırlıktadır. Aynı zamanda diğer disiplinlerin de iktisat teorisi ve temel ampirik analiz araçlarıyla tanıştırır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi

Zeki AKBAKAY  A.B.D. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Halim TATLI

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Arş.Gör.

Mustafa Naimoğlu