İktisat Bölümü

İktisat Tarihi

Büyük iktisatçıların fikirleri yalnızca toplumların ekonomilerini etkilemekle kalmamış aynı zamanda toplumların sosyal ve kültürel gelişimini de önemli ölçüde yönlendirmiştir. Bu nedenle günümüzdeki iktisadi gelişmeleri yorumlaya bilmek için büyük iktisatçıların geliştirdikleri teorileri ve o dönemdeki ekonomik sistemi anlayabilmek önem arz etmektedir. Uzak geçmişten yakın dönemlere kadar olan insan tarihinde hangi olayların, olguların ve kurumların iktisadi olarak nitelendirildiği; genel iktisat tarihi ve Türkiye’nin iktisadi tarihiyle ilgili temel metodolojik, kronolojik ve kuramsal temeller ilgili Anabilimin çalışma alanları arasındadır. Bu temelde İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda, düşünürlerin geliştirdikleri modeller, ülkemizin ve diğer önemli ekonomilerin iktisat tarihi hakkında geniş kapsamlı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ (ABD Başkanı)

Arş.Gör.

Salih ŞİMŞEK