İktisat Bölümü

İktisat Politikası

Günümüzün endüstrileşmiş ve endüstrileşmekte olan ekonomilerinin hedefledikleri, uyumlu bir ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı, ödemeler dengesi ve denkliğinin sağlanması, adaletli bir gelir dağılımının sağlanması, işsizliği tam istihdam ve tam istihdama yakın düzeye ulaştırmak, kaynakların etkin dağılımının sağlanmasıdır. İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nın amacı ise bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan makro ve mikro politikalara yönelik bilginin kazandırılmasıdır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal BAĞIŞ  A.B.D. Başkanı

Arş.Gör.(ÖYP)

İsmail KAVAZ

Arş.Gör.

Ali İrfan ÖZEREN

Arş.Gör. Doğan BARAK