İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisadi bütünleşmeler, Dış ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, uluslararası para sistemi, uluslararası para ve sermaye piyasaları, yabancı sermaye yatırımları gibi ulusal ve uluslararası ekonomiyi etkileyen ve ilgilendiren konular iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat Anabilim Dalının alanları arasındadır. Aynı zamanda devletin ve uluslararası iktisadi kuruluşların ekonomi içerisindeki yeri ve öneminin anlaşılması, bu husustaki problemlere çözüm üretilmesi ve ülke ekonomilerinin istikrarlı bir biçimde kalkınması için gerekli tedbirlerin alınması iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat bölümünün en temel amaçları arasındadır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Barış ASLAN  A.B.D. Başkanı

Arş.Gör.(ÖYP)

Bilal ÖZEL

Arş.Gör.

Serkan AYHAN