Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi, kamu politikalarının yapılması, bu politikaların uygulandığı ulusal ve yerel otoritelerin yapı ve işleyişi konularının pratik ve teorik düzeyde incelenmesiyle ilgilenen bir disiplindir. Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitim suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin siyaset bilimi ve  kamu yönetimi programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yönetim bilimleri, siyaset bilimi, kentleşme ve çevre sorunları gibi uzmanlık alt dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak iktisattan işletmeye, çalışma ekonomisinden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden felsefeye, tarihten hukuka bütün disiplinler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini ile kaynaştırılmaktadır. Çağdaş dünyanın karmaşık toplumsal yapısı ve nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın artması uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Çağdaş gelişmeleri ve ülkemizin koşullarını yakından takip eden bölümümüz; ders programını sürekli güncellemeyi, derslerde öğrencilerin katılımını ve üretkenliğini artıracak interaktif yöntemler uygulanmayı, küreselleşen dünyanın temel iletişim dili olan İngilizceyi yetkin biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimize genel ve mesleki İngilizce derslerinden oluşan kapsamlı bir programla birikimlerini geliştirmeleri ve ingilizceyi mesleki düzeyde kullanmaları sağlanmayı hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 1 Profesör, 1 Doçent ve 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğretim üyesi sayısının üçe tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımına başlanacaktır