İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek analiz ve sentez kabiliyeti yüksek, inovasyonu açık stratejik düşünebilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini benimsemiş nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletme bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. bu eğitimle öğrencinin İşletme bilgileri ile donanımını sağlamak, mesleki anlamda karşılasılan problemleri çözebilmeleri ve alternatif çözüm yolları geliştirebilmelerini sağlamak, öğrenciye genel olarak mesleki etik kurallarını kazandırmak, meslekte çağdaşlaşmayı sürekli izleme ve mesleki alandaki yöntem ve yaklaşımları etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine kazandırmak amaçlanmıştır. Bu eğitim işletme ve kuruluşların her alanda verimi arttırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını amaçlamaktadır. Bunun için matematik, istatistik, ekonomi, sosyoloji, hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, bilgisayar gibi dersler verilmektedir.

Bölüm 2009-2010 yılında aktif olarak eğitime başlamıştır. Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.