İktisat Bölümü

İktisat Bölümü, dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini anlayabilen; etik sorunların, sosyal hakların, değerlerin, modern ilimlerin öneminin ve sorumlulukların bilincinde; iktisadi yaşamın çeşitli alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak üzere çalışabilecek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar. İktisat Bölümü, bu amaçla, eleştirel düşünebilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilen, girişimci ve kendisini sürekli geliştiren iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, teori ve pratiği harmanlayabilecek; matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak iktisat ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, uluslararası kuruluşlarda, kamu ve özel sektörde görev yapabilecek bireylere akademik formasyon verilmektedir.

İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında kendisini sürekli yenileyen, başarılı olmayı ilke edinmiş ve ekonomik birimlerin gereksinimi olan tüm özelliklere sahip kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan ilkeli, sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır. İktisat Bölümünde, öğrencilerin ilk iki yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamaları sağlanır. Ardından, 3. ve 4. sınıftan itibaren mezuniyet sonrasında, öğrenciler, çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilerek; pratik becerilerini arttırmaları sağlanır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır. İktisat Bölümü’nde; İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.