Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri bölümünde eğitim suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin finansal ekonometri programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Finansal ekonometri bölümü finansal Ekonometri ve istatistik olmak üzere iki alt anabilim dalından oluşmaktadır.