• SEMİNER: Dil Hakları ve Dil Politikaları Çerçevesinde Belçika, İsviçre ve Finlandiya Örnekleri
  • SEMİNER: Mülteciler ve Sosyal Uyum
  • SEMİNER: Türkiye'de Bölgesel Kalkınmada Örgütlenme
  • Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Programları (1)
  • SEMİNER: Demokrasilerde Kadın Temsili (Saati 13:00 olarak güncellenmiştir)
  • Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında İş Dünyasının Yeniden Yapılandırılması Paneli
  • SEMİNER: Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik
  • SEMİNER: 1979 Devrimi Sonrası İran Dış Politikasının Seyri
  • Dr. Cevdet YILMAZ'ın katılımıyla "Pandemi Sonrasında Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma" Konferansı
0 1 2 3 4 5 6 7 8