• Kariyer Planlaması
  • Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
  • SEMİNER: Dil Hakları ve Dil Politikaları Çerçevesinde Belçika, İsviçre ve Finlandiya Örnekleri
  • SEMİNER: Mülteciler ve Sosyal Uyum
  • SEMİNER: Türkiye'de Bölgesel Kalkınmada Örgütlenme
  • Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Programları (1)
  • SEMİNER: Demokrasilerde Kadın Temsili (Saati 13:00 olarak güncellenmiştir)
  • Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında İş Dünyasının Yeniden Yapılandırılması Paneli
  • SEMİNER: Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik
0 1 2 3 4 5 6 7 8